SERENAS KÜLTÜR

"Artistik ve Kültürel Bilgi Sağlayıcısı"dır. Kültür ve sanat etkinliklerini tanımlamak, oluşturmak ve  doğru kitleye ulaştırmak için bilgi üretir.

Bir kültür ve sanat aktivitesinin önemi onun ¨bilgisi¨ içinde gizlidir.  O aktivitenin ne olduğu, nereden geldiği, ne ile yapıldığı, kime hitap ettiği gibi ¨bilgiler¨  o etkinliğin tüm uzantılarını etkiler ve doğru bir yol haritası için anahtar verileri barındırır.

Serenas Kültür dahil olduğu projeler için detaylı veri toplar ve bilgi üretir. Tüm bu verileri doğru kanallar aracılığı ile doğru yerlere ulaştırır.  Bu yolda Yeni Medya araçlarından büyük ölçüde faydalanır. Teknik altyapı ve doğru iletişim ağları sayesinde Serenas Kültür etkinliklerin hedefe ulaşmasını sağlar.


Serenas Kültür Sosyal Facebook Twitter Tumblr