Bugün bilgiyi üretirken de, bu bilgiyi ihtiyacı olanlara iletirken de yapılması gereken öncelikli işlerden biri bu süreçleri doğru ve etkin tasarlayabilmektir. Bilginin nasıl biçimleneceği de, hangi iletişim kanallarında hangi biçimlerde iletileceği de, iletilen bilginin ulaştığı kitlenin ne tür ihtiyacına karşılık geldiğinin açığa çıkarılması da bir tasarım marifeti gerektirir.