ÇALIŞMA ALANLARI

Serenas Kültür Hizmetleri Tanıtım ve Ticaret A.Ş.; kültür, sanat, pazarlama ve iletişim konularında faaliyet göstermekte olan veya faaliyet göstermek isteyen her tür kurum, kuruluş ve kişiye projeler hazırlar:

Kültürel ve sanatsal etkinlik tasarımı ve organizasyonu
Kültür ve sanat yönetimi alanında danışmanlık ve koordinasyon hizmetleri
Sanat koleksiyonu tasarımı ve yönetimi
Müze mağazası tasarımı, yönetimi ve işletmeciliği
Kültür ve sanat alanında bilgi üretimi ve yönetimi
Yayıncılık
Yapımcılık
Yeni medya projelendirmesi ve tasarımı
Yeni medya eğitimi
Ayrıca;

•     Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı tesislerin yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına, yenilenmesine veya donatılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

• Kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması ile bu faaliyetlerin yapıldığı tesislerin işletilmesi ve projeler hazırlamak faaliyet alanları arasındadır.

Serenas Kültür Sosyal Facebook Twitter Tumblr