ÇALIŞMA BİÇİMİ

BİLGİ

SERENAS KÜLTÜR A.Ş’nin temel hedeflerinden biri kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlere dair bilgi  üretmektir!

Serenas Kültür;

Kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlere dair veriler toplar,
Toplanan verilerden inşa edilen veritabanları içerisinden gerekli bilgiyi açığa çıkarır,
Elindeki veriler ve enformasyon üzerinden ise konunun uzmanları yardımıyla kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlere yönelik yeni bilgiler üretir.

               
İLETİŞİM

SERENAS KÜLTÜR A.Ş. kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlere dair ürettiği her tür bilgiyi farklı gruplara, farklı kanallardan ulaşmasını sağlar . Yani "iletişim kanalları oluşturur!"

Bu iletişim kanalları bilinen klasik iletişim kanalları üzerinden

Basılı materyal üretmek (broşür, leaflet, vb.) ve dağıtmak;
Basılı medya (gazeteler ve dergiler) üzerinden haber üretilmesini sağlamak, basılı reklam üretmek, planlamak ve bastırmak;
Televizyon ve radyo programları üretmek;
Sinema, televizyon ve radyo için reklam üretmek
olabileceği gibi...

Çağdaş iletişim kanalları üzerinden,
Konuya özel biçim ve içerikle web sitesi tasarlamak ve sunmak;
Konuya özel biçim ve içerikle web portalı tasarlamak ve sunmak;
İnternetteki sosyal ağları (social networking) kullanmak;
İnternetteki sosyal sayfa işaretleme (social bookmarking) ağlarını kullanmak;
İnternet üzerinden gelişen yayıncılık alanlarında faaliyet göstermek (örneğin IPTV protokolleriyle yayın yapmak)
olabilir.

TASARIM

SERENAS KÜLTÜR A.Ş. bilginin üretilmesinden iletilmesine, kişilerin ve toplumun bu bilgileri kullanmasına kadar tüm süreçleri her anlamda ve biçimde "tasarlar !"

Kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlerin tasarlanması;
Kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlerin veri, enformasyon ve bilgilerinin üretimi için gerekli projelerin tasarlanması;
Kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlerin potansiyel kullanıcıları ve faydalanıcılarına duyurulması, iletilmesi ve ihtiyaç oluşturulmasının tasarlanması;
Kültürel ve sanatsal üretim, etkinlik ve faaliyetlere dair tüm süreçlerde gerekli grafik, ve endüstriyel tasarımların yapılması.

İçinde yaşadığımız çağın kurucu unsuru "bilgi"dir.  Dolayısıyla, "bilgi üretmek" temel kurucu faaliyet alanıdır. Hangi alanda üretim yaparsanız yapın, hangi alanda hizmet verirseniz verin, bugün bilgi almadan, kullanmadan veya üretmeden bir şey yapamazsınız. Sonuç olarak, bugün, kendisi bilgi üretmeyen ve dışarıdan bilgi alarak varlığını sürdüren yapıların ciddi bir katma değer üretmeleri mümkün değil.

Bilginin salt üretimi kendi başına bir değer yaratmaz. Bilginin saçılması, o bilgiye ihtiyaç duyanlara ulaşması, hatta o bilginin bir ihtiyaç olduğunun kişilere ve topluma anlatılması gerekir

Bugün bilgiyi üretirken de, bu bilgiyi ihtiyacı olanlara iletirken de yapılması gereken öncelikli işlerden biri bu süreçleri doğru ve etkin tasarlayabilmektir. Bilginin nasıl biçimleneceği de, hangi iletişim kanallarında hangi biçimlerde iletileceği de, iletilen bilginin ulaştığı kitlenin ne tür ihtiyacına karşılık geldiğinin açığa çıkarılması da bir tasarım marifeti gerektirir.


Serenas Kültür Sosyal Facebook Twitter Tumblr