KURUMSAL

Serenas KültürSerenas Kültür, nitelikli kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak, yaratıcı proje ve fikirlerle Türkiyeʼnin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek ve bu faaliyetleri uluslararası düzeyde gerçekleştirmek için  iletişim çalışmaları yapmak ve bu konuda projeler hazırlamak amacıyla Nisan 2009 tarihinde kurulmuştur.

SERENAS KÜLTÜR kültür ve sanat piyasası içinde tüm faaliyetlerini "toplumsal fayda öncelikli yaklaşım"la yürütür.

SERENAS KÜLTÜR yapacağı üretimlerde, geliştireceği hizmetlerde ve gerçekleştireceği faaliyetlerde etik değerlerini ve sorumluluklarını şöyle tanımlar:

 

  • Üretim, hizmet ve faaliyetlerinin temelini bilgiyle kurmak. Bunun için bilgiyi üretmek, toplumla paylaşmak ve yaymak.
  • Bireyin günceli kavrayabilmesi için toplumsal hafızanın kurulmasına dönük çalışmalar yapmak ve bu yolla geleceğe dönük olmak.
  • Nitelikli insan kaynağı ile çalışırken, birlikte çalıştığı insanların niteliklerini yükseltmek, kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak.
  • Zamanı doğru ve verimli kullanmak.
  • Fikirler kadar hayallere de değer vermek.
  • Doğaya ve kaynaklara karşı saygılı olmak.
  • Yeni çalışma biçimlerine açık olmak.
  • Yaratıcılığı desteklemek.
  • Yerelin değerlerine duyarlı olmak, dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve nihayetinde yerelin zihinsel sınırlarını genişleten bir anlayışla yaşamı kavramak.
Kültür ve sanat yoluyla bireyin kendini gerçekleştirmesine katkı sağlamak.

Serenas Kültür Sosyal Facebook Twitter Tumblr